Všechny níže uvedené produkty jsou službami tzv. „do domu“ tj. zahrnují vyzvednutí a doručení dokladů zpět na místo určení (např. Ordinace).


  • Manažer ordinace         Cena od: 2500,- Kč
  • Produkt zahrnuje jak Ekonomicko – finanční tak technicko organizační služby; veškerou administrativní činnost ordinace vyplývající ze smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, účetní agendu, daňové poradenství, mzdové účetnictví, zastupování na úřadech (FÚ, ČSSZ, VZP a další ZP), doručování a vyzvednutí podkladů pro zpracování na místě určení (ordinace), IT podporu, vyřizování veškerých povolení (např. JMK, hygienická povolení), průzkum trhu pro přístrojové vybavení. Cena je kalkulována pro jedno kapacitní číslo a pro měsíční počet vyúčtovaných výkonů do 1000.

  • Zpracování poskytnuté zdravotní péče         Cena od: 1500,- Kč
  • Obsahem produktu je zpracování veškerých podkladů od ZP, vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, zastupování v sídle zdravotních pojišťoven nebo v ordinaci klienta (např. v průběhu revize), řešení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami včetně souvisejících dodatků o ceně nebo rozšíření nasmlouvaných výkonů. Cena je kalkulována pro jedno kapacitní číslo a pro měsíční počet vyúčtovaných výkonů do 1000.

  • Daňová evidence, mzdy, daňové poradenství         Cena od: 1500,- Kč
  • Obsahem produktu je vedení knih a související evidence, zastupování na úřadech (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny), zpracování přiznání k dani z příjmu. Cena je kalkulována pro měsíční objem účetních dokladů do 1000.

  • Účetnictví, mzdy, daňové poradenství         Cena od: 1800,- Kč
  • Obsahem produktu je vedení knih a související evidence, zastupování na úřadech (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny), zpracování přiznání k dani z příjmu. Cena je kalkulována pro měsíční objem účetních dokladů do 1000.

  • Cenová kalkulace         Cena od: 1600,- Kč

Cena účetních služeb závisí na několika faktorech, především na množství prvotních účetních dokladů a formě jejich předání ke zpracování. Proto Vám rádi v případě většího množství dokladů sestavíme optimální cenový program, který bude vycházet z objemu položek účetního deníku v minulém roce, popřípadě předpokládaného rozsahu u začínajících subjektů.

Rádi Vám na požádání připravíme konkrétní cenovou nabídku pro jakoukoliv nabízenou službu nebo jejich kombinaci.