V oblasti administrativy ordinace Vám nabízíme

  • Zpracování smluvních vztahů a veškeré korespondence se zdravotními pojišťovnami
  • Pořizování, zpracování a vyúčtování dokladů všech odborností a typů pracovišť do zdravotních pojišťoven včetně přeúčtování případných oprav - vratek
  • Kontrola předkládaných dokladů dle metodiky VZP
  • Ekonomické analýzy zpracovaných dat
  • Optimalizace vykazování poskytované péče (kontrola výše maximální úhrady na unikátního pojištěnce)
  • Zpracování podkladů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
  • Poradenská činnost v oblasti navazování smluvních vztahů a vyřizování povolení při zřizování ordinace