V oblasti mezd a personalistiky Vám nabízíme

 • Mzdová agenda pro malé a střední organizace
  • Výpočet mezd a odvodů včetně tisku a doručení výplatních pásek
  • Výplatní listina a výčetka
  • Mzdové a evidenční listy
  • Srážky z mezd
  • Převodní příkazy na odvody z mezd včetně srážek zaměstnanců
  • Zůčtování daní, roční vyúčtování srážkové daně
  • Vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
  • Předání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • Personální agenda
  • Vedení osobních údajů zaměstnanců
  • Zpracování smluv, dohod včetně jejich změn
  • Zpracování dohod včetně jejich změn
  • Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
  • Zapracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců
  • Evidenci daňových údajů
  • Evidenci dovolených a jejich výpočet
  • vedení a archivaci mzdových listů
  • Vystavování potvrzení a vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd