V oblasti účetnictví a daní Vám nabízíme

 • Daňová evidence
  • Vedení knih a souvisejících evidencí:
   • Peněžní deník
   • Kniha vydaných a přijatých faktur
   • Kniha pohledávek a závazků
   • Výkaz o majetku a závazcích
   • Výkaz o příjmech a výdajích
   • Zpracování knihy jízd firemního i soukromého vozidla
 • Podvojné účetnictví
  • Vedení knih a souvisejících evidencí:
   • Účetní deník
   • Hlavní kniha
   • Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném i plném rozsahu
   • Rozvaha zisků a ztrát ve zkráceném i plném rozsahu
   • Příloha roční účetní uzávěrky ve zkráceném i plném rozsahu
   • Zpracování knihy jízd firemního i soukromého vozidla
 • Daňový servis
  • Daň z příjmů fyzických a právnických osob, včetně výpočtu pojistného pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Odklady daně z příjmů daňovým poradcem
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň silniční
  • Daň darovací
  • Daňové poradenství a konzulatace